Hi! We design beautiful templates.

ewe

Total Pageviews

Banner Ad

TopMenu

Featured Post 1

Featured Post 3

Featured Post 2

اميدوارم تو اين بلاگ با موفقيت عمل كنم....

Featured Post 5

Featured Post 4

Featured Post 7

Featured Post 6

Featured Post 8

Blogger news

Blogger templates

Pages

Search

About

Slider

23 April 2007

تلفن همراه، قاتل زنبور عسل

ظاهرا زنبورها از کندوهاي خود ناپديد شده و در حاليکه تنها و دور از خانه هستند مي ميرند.
امواج ارسال شده توسط تلفن هاي همراه و ديگر وسايل و تجهيزات مشابه مي توانند باعث از بين رفتن بالغ بر 70 درصد از جمعيت زنبورهاي ايالات متحده آمريکا شوند.
دانشمندان تلفن هاي همراه را در خصوص ناپديد شدن زنبورها، مقصر مي دانند.
ظاهرا امواج راديويي منتشر شده از تلفن هاي همراه و ديگر دستگاه هاي مشابه در پرواز زنبورها و سيستم شناسايي مسير آنها اختلال ايجاد کرده و مانع از آن مي شود که زنبورها مسير بازگشت خود به کندوهايشان را بيابند. لازم به ذکر است که بدون زنبورها، کندوي آنها نيز از بين خواهد رفت.

مشکل مذکور در حال حاضر نيمي از ايالات آمريکا را تحت تاثير قرار داده است بطوريکه طبق گزارش هاي موجود که از منطقه East Coast به دست آمده، بالغ بر 70 درصد از زنبورهاي اين منطقه که براي امور تجاري پرورش يافته بودند، مفقود شده اند.
در حال حاضر دامنه مشکل مذکور به اروپا نيز کشيده شده بطوريکه تحقيقاتي که در همين خصوص در کشور آلمان انجام شده است نشان مي دهد که زنبورها در نزديکي خطوط نيرو و نيروگاه ها، تغيير رفتار مي دهند.
تحقيقات جديد ديگري که در همين خصوص در دانشگاه لاندو انجام شده است نشان مي دهد که زنبورها در صورتيکه تلفن همراهي در نزديکي محل کندوي آنان وجود داشته باشد از بازگشتن به کندو اجتناب مي کنند.

منبع: هموطن سلام

No comments:

Post a Comment